Du hast kein flussigon
In collaboration with performer Femke Gyselinck
de Bijloke 
May 2011

(NL)Voor de residentie in de Bijloke zouden we de ruimte van het Kraakhuis en / of Bibliotheek willen benaderen vanuit verschillende hoeken aan de hand van een reeks akoestische acties die live uitgevoerd zouden worden en auditief geïnterpreteerd worden. De acties staan in functie van het (her)ontdekken van de ruimte waar deze handelingen plaats vinden en niet zozeer van de fysieke handeling op zich. Gezien we de ruimtes op een niet hiërarchische manier willen benaderen zal de reeks van fysieke handelingen ook geen rekening houden met bijvoorbeeld een frontaliteit die een vaste plaatsing van het publiek zou impliceren.

Hoe wordt de architecturale ruimte beïnvloed door het versterken/benadrukken of juist weglaten van visuele informatie die auditief geïnterpreteerd en/of geregistreerd wordt. Door middel van herhaling van deze reeks handelingen op verschillende plaatsen in de ruimte willen we de opties onderzoeken van hoe de perceptie van de ontvanger van de visuele en auditieve informatie kan geactiveerd worden. Het publiek leert de ruimte kennen aan de hand van een lichaam in dialoog is met de auditieve architectuur, waarbij we de klank van de danser, de akoestiek en de gecomponeerde klank in elkaar te laten overgaan.